panel

///El bloc


There are 15 items on 2 pages.

Notícia publicada a Osona.com

OSONA.COM també es fa ressò de la notícia de la recuperació de la passarel·la sobre la resclosa dels Molins projectada per EMC Enginyeria.

Agraïm el servei de videogravació i fotografia aèria des del drone de rusticgestio.com

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/47576/es/recupera/passarella/resclosa/dels/molins/masies/roda

 

Llegir més

Notícia publicada a El 9 Nou

Aquest divendres 28 d'agost ha sortit publicat a El 9 Nou la notícia de la recuperació de la passarel·la sobre la resclosa dels Molins a Les Masies de Roda. Un projecte i direcció d'obra de EMC Enginyeria.

Noticia 9 Nou

Llegir més

Obra de reconstrucció de la passarel·la dels Molins, en terme de les Masies de Roda (Osona) (1)

Ahir dimarts va finalitzar la instal·lació provisional dels trams de la passarel·la a la resclosa dels Molins.

Vàrem aprofitar per fer algunes fotografies aèries amb l'ajuda d'un drone que us adjuntem a continuació! Aviat farem públic el vídeo

 

20150825

 

20150825 Drone (4)

Agraïm el servei de videogravació i fotografia aèria des del drone de rusticgestio.com

20150825 Drone (9)

 

Llegir més

Inici de l'obra de reconstrucció de la passarel·la dels Molins, en terme de les Masies de Roda (Osona)

Aquesta setmana s'ha iniciat l'obra de reconstrucció de la passarel·la dels Molins sobre el riu Ter, al terme de les Masies de Roda. Avui 19 d'agost s'ha col·locat el primer tram amb una grua mòbil de 100 tones. Tots els trams estan prefabricats i galvanitzats. La durada dels treballs serà funció de la meteorologia aigües amunt de la resclosa, que condiciona la instal·lació de la grua a la plataforma de treball.

 

Com ja es va explicar en publicacions anteriors, EMC Enginyeria va redactar el projecte executiu encarregat per l'ajuntament de Roda de Ter. L'obra consisteix en la construcció d'una nova estructura metàl·lica, d'un total de 97 metres de llarg formada per 10 trams, que reprodueix l'original dels anys 50. L'objectiu és connectar les dues riberes del Ter aprofitant el potencial turístic de l'entorn.

 

En aquesta obra hi intervenen:

 • Promotor: Ajuntament de Roda
 • Enginyeria, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut: EMC Enginyeria
 • Contractista: Muntatges 7 Cases

 

 

Llegir més

Actuacions de prevenció d’incendis a Osona

Aquest mes iniciem els treballs de millora en diferents forests inscrites al Catàleg d'Utilitat Pública (CUP) de la Generalitat de Catalunya. L'obra consisteix en la millora i arranjament de camins, estabilització de talussos, millora ramadera, i manteniment d'àrees de lleure per a la prevenció d'incendis forestals.

 

En aquesta obra hi intervenen:

 • Promotor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la generalitat de Catalunya
 • Contractista: EMC Enginyeria SL

 

 

Llegir més

Ordre d'ajuts per la redacció d'instruments d'ordenació forestal de finques privades

Avui 4 d'agost ha sortit publicat al DOGC la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2015, corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal. Aquests ajuts permeten de subvencionar la redacció dels plans de gestió fins un 40% de l'import. Les actuacions subvencionables són la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal (IOF) següents:

 • Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).
 • Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF).
 • Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMFc).

 

Recordem que a EMC Enginyeria redactem aquests plans i tramitem la sol·licitud per a l'obtenció de la subvenció.

Llegir més

La Font Xica

Aquest mes de juliol han finalitzat les obres de la Font Xica, a Santa Eugènia de Berga (Osona). Els treballs consistien en la construcció de dues passarel·les de fusta sobre dos torrents a la zona de la Font Xica. Amb aquestes obres es suprimeixen les barreres arquitectòniques, i es fa accessible a tothom aquest espai natural del municipi. A més, s'obre una nou camí d'enllaç des del carrer Cadí fins al nucli històric del poble.

 

En aquesta obra hi intervenen:

 • Promotor: Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
 • Contractista: EMC Enginyeria SL

 

La Font XicaLa Font Xica 2La Font Xica 3La Font Xica 4

Llegir més

Obra de reconstrucció de la passarel·la dels Molins, en terme de les Masies de Roda (Osona)

La prefabricació de la passarel·la dels Molins, en terme de les Masies de Roda (Osona), està en marxa. El muntatge dels trams de passarel·la està pràcticament acabat. Ara s'inicia el procés de galvanització. 

 

Com es va publicar en aquest bloc l'any passat, l'ajuntament de Roda de Ter va encarregar el projecte executiu reconstrucció de la passarel∙la sobre la resclosa Els Molins al riu Ter al seu pas per Les Masies de Roda. El projecte preveu la construcció d'una nova estructura metàl·lica, d'un total de 97 metres de llarg formada per 10 trams, que reprodueixi l'original dels anys 50. L'objectiu és connectar les dues riberes del Ter aprofitant el potencial turístic de l'entorn.

 

En aquesta obra hi intervenen:

 • Promotor: Ajuntament de Roda
 • Enginyeria, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut: EMC Enginyeria
 • Contractista principal: Muntatges 7 Cases

 

Passarella Roda

Llegir més

Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al Centre Cívic del municipi del Figaró

EMC Enginyeria ha fet entrega del projecte executiu d'implementació d'una caldera de biomassa al centre cívic del Figaró amb l'objectiu de portar a terme les mesures necessàries per tal de reduir els costos energètics de l'equipament i a la vegada reduir les emissions de CO2.

 

Mitjançant un estudi dels consums actuals i els previstos es van analitzar i comparar diversos escenaris, tan des del punt de vista del dimensionament de la caldera com del tipus de combustible. També es va avaluar el cost d'instal·lació per a les opcions plantejades. Un cop escollida la opció tècnicament i econòmicament més avantatjosa, se'n va desenvolupar el projecte executiu.

 

En aquest projecte hi intervenen:

 • Promotor: Diputació de Barcelona
 • Enginyeria: EMC Enginyeria SL
Llegir més

Estudi d’Identificació de Riscos Geològics al sector de “La Blava” a Roda de Ter

EMC Enginyeria ha fet entrega de l'Estudi d'Identificació de Riscos Geològics (EIRG) al sector de "La Blava", a Roda de Ter. L'objecte de l'estudi és d'identificar i caracteritzar els fenòmens geològics potencialment actius o no, i la determinació de la susceptibilitat en el marc del Pla de Millora Urbana del sector de "La Blava" al municipi de Roda de Ter, a la comarca d'Osona. Aquest estudi ha estat necessari per acomplir el que estableixen els articles 9 i 51 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'Urbanisme i a els articles 5, 59, 69, 72, 84 i 86 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Llei d'Urbanisme, que indica que les figures de Planejament urbanístic han d'incloure informació referent als riscos geològics.

 

En aquest projecte hi intervenen:

 • Promotor: Ajuntament de Roda de Ter
 • Enginyeria: EMC Enginyeria SL

 

La Blava

Llegir més
There are 15 items on 2 pages.