panel

///El bloc


There are 43 items on 5 pages.

La Font Xica

Aquest mes de juliol han finalitzat les obres de la Font Xica, a Santa Eugènia de Berga (Osona). Els treballs consistien en la construcció de dues passarel·les de fusta sobre dos torrents a la zona de la Font Xica. Amb aquestes obres es suprimeixen les barreres arquitectòniques, i es fa accessible a tothom aquest espai natural del municipi. A més, s'obre una nou camí d'enllaç des del carrer Cadí fins al nucli històric del poble.

 

En aquesta obra hi intervenen:

 • Promotor: Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
 • Contractista: EMC Enginyeria SL

 

La Font XicaLa Font Xica 2La Font Xica 3La Font Xica 4

Llegir més

Obra de reconstrucció de la passarel·la dels Molins, en terme de les Masies de Roda (Osona)

La prefabricació de la passarel·la dels Molins, en terme de les Masies de Roda (Osona), està en marxa. El muntatge dels trams de passarel·la està pràcticament acabat. Ara s'inicia el procés de galvanització. 

 

Com es va publicar en aquest bloc l'any passat, l'ajuntament de Roda de Ter va encarregar el projecte executiu reconstrucció de la passarel∙la sobre la resclosa Els Molins al riu Ter al seu pas per Les Masies de Roda. El projecte preveu la construcció d'una nova estructura metàl·lica, d'un total de 97 metres de llarg formada per 10 trams, que reprodueixi l'original dels anys 50. L'objectiu és connectar les dues riberes del Ter aprofitant el potencial turístic de l'entorn.

 

En aquesta obra hi intervenen:

 • Promotor: Ajuntament de Roda
 • Enginyeria, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut: EMC Enginyeria
 • Contractista principal: Muntatges 7 Cases

 

Passarella Roda

Llegir més

Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al Centre Cívic del municipi del Figaró

EMC Enginyeria ha fet entrega del projecte executiu d'implementació d'una caldera de biomassa al centre cívic del Figaró amb l'objectiu de portar a terme les mesures necessàries per tal de reduir els costos energètics de l'equipament i a la vegada reduir les emissions de CO2.

 

Mitjançant un estudi dels consums actuals i els previstos es van analitzar i comparar diversos escenaris, tan des del punt de vista del dimensionament de la caldera com del tipus de combustible. També es va avaluar el cost d'instal·lació per a les opcions plantejades. Un cop escollida la opció tècnicament i econòmicament més avantatjosa, se'n va desenvolupar el projecte executiu.

 

En aquest projecte hi intervenen:

 • Promotor: Diputació de Barcelona
 • Enginyeria: EMC Enginyeria SL
Llegir més

Estudi d’Identificació de Riscos Geològics al sector de “La Blava” a Roda de Ter

EMC Enginyeria ha fet entrega de l'Estudi d'Identificació de Riscos Geològics (EIRG) al sector de "La Blava", a Roda de Ter. L'objecte de l'estudi és d'identificar i caracteritzar els fenòmens geològics potencialment actius o no, i la determinació de la susceptibilitat en el marc del Pla de Millora Urbana del sector de "La Blava" al municipi de Roda de Ter, a la comarca d'Osona. Aquest estudi ha estat necessari per acomplir el que estableixen els articles 9 i 51 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'Urbanisme i a els articles 5, 59, 69, 72, 84 i 86 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Llei d'Urbanisme, que indica que les figures de Planejament urbanístic han d'incloure informació referent als riscos geològics.

 

En aquest projecte hi intervenen:

 • Promotor: Ajuntament de Roda de Ter
 • Enginyeria: EMC Enginyeria SL

 

La Blava

Llegir més

Premi de la Càtedra del Cercle d’Infraestructures de la UPC per en Jordi Vilaró

El passat 16 d'abril l'enginyer de camins, canals i ports Jordi Vilaró Tió, membre d'EMC Enginyeria, va ser guardonat amb el Premi de la Càtedra del Cercle d'Infraestructures de la UPC (COPISA, FCC, OHL, Construcciones Rubau) al millor treball final de carrera de l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, pel projecte "Estudi constructiu del Vial de Connexió de la BV-4316 (Sta. Eulàlia de Riuprimer) a la C-25 i la C-17 a través de la C-25D".

El Premi CERCLE té com a finalitat premiar aquells treballs, tesines o projectes finals de carrera, que desenvolupin una acció social permeten d'una manera directe millorar la qualitat de vida dels ciutadans a través de les infraestructures.

 

La Comissió de Seguiment de la Càtedra, fa una selecció prèvia dels treballs presentats. La posterior selecció i decisió final respecte als Premis la fa un jurat constituït a tal efecte i que gaudeix de la presència de representants de prestigi del món acadèmic i del sector professional.

 

En el projecte premiat s'estudia la necessitat i viabilitat de crear un vial d'enllaç entre la carretera BV-4316 (Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer) i la C-25D (antiga carretera de Prats), permetent connectar ràpidament amb la C-25 (Eix Transversal) i la C-17 (Barcelona-Ripoll). El projecte és a nivell constructiu: anàlisis d'alternatives, definició del traçat, estudi tècnic, mètode constructiu, pressupost i Plec de Condicions Tècniques.

 

La notícia ha estat publicada a la pàgina web de la Fundació Cercle d'Infraestructures i al diari El 9 Nou:

http://www.cercleinfraestructures.cat/premis-catedra-cercle/

http://www.el9nou.cat/noticia_o_-2/41666

 

Jordi En L 'entrega Del Premi

Llegir més

Premi de Recerca Jove de la generalitat de Catalunya per en Boris Lapuerta

El tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics per EFA Quintanes, membre de d'EMC Enginyeria, va ser guardonat amb el Premi de Recerca Jove, per la Generalitat de Catalunya, pel seu treball de final de cicle sobre la recuperació de l'espai de les Nou Fonts, a prop de Guardiola de Berguedà. Amb aquest guardó, Boris Lapuerta es converteix en l'únic berguedà que ha guanyat aquest any els premis de Recerca Jove.

 

El diari Nació Digital publica una entrevista a en Boris:

http://www.naciodigital.cat/naciobergueda/noticia/2150/boris/lapuerta/guanya/premi/recerca/jove/treball/sobre/nou/fonts

 

Boris Lapuerta A L 'entorn De Les Nou Fonts

Llegir més

Nova incorporació a l'àrea d'Enginyeria Civil i Urbanisme

Aquest mes incorporem a l'equip l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Jordi Vilaró Tió. Amb l'entrada d'aquest nou membre podem oferir als nostres clients més serveis en el camp de l'enginyeria civil (infraestructures del transport, geotècnia, obra civil...) i de l'urbanisme.

 

En Jordi és Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya, i Màster en Enginyeria Civil i Urbanisme per la INSA de Lyon (França). S'incorpora després de treballar gairebé 3 anys a la Direcció d'Obra de la línia de ferrocarril d'alta velocitat de Bretanya-País del Loira (LGV BPL, França).

Llegir més

Senyalització de senders a l’Espai Natural Protegit dels Turons de la Plana Ausetana

El Castell de Gurb i els turons que l'envolten s'emmarquen en l'Espai Natural Protegit dels Turons de la Plana Ausetana. Durant aquest mes de març, EMC Enginyeria ha instal·lat diferents cartells de senyalització dels principals senders, a més de plànols d'orientació. La nostra empresa ha realitzat l'execució integral de l'obra i amb mitjans propis.

 

En aquesta obra hi intervenen:

 • Promotor: Ajuntament de Gurb
 • Contractista: EMC Enginyeria SL
Llegir més

Projecte executiu de la Fase I del camí fluvial del Llobregat a Olesa de Montserrat (obertura i consolidació del traçat)

L'empresa la Vola 1981 SA, amb el suport tècnic de EMC Enginyeria, ha fet entrega del projecte executiu de la fase I del camí fluvial del Llobregat a Olesa de Montserrat. Aquest projecte s'emmarca dins el PROJECTE BÀSIC DEL CAMÍ FLUVIAL DEL LLOBREGAT A OLESA DE MONTSERRATi pretén desenvolupar la seva Fase I. L'objectiu del projecte bàsic és l'obertura i consolidació del Camí fluvial del Llobregat al terme municipal d'Olesa de Montserrat per potenciar l'ús públic i el turisme sostenible en el territori, al mateix temps que es treballa per la restauració dels ecosistemes de ribera del riu per millorar la qualitat ambiental i donar compliment a la Directiva Marc de l'Aigua (DMA).

 

El projecte pretén unir els trams de camins existents amb l'obertura de nous trams de sender per tal de consolidar tota la traça en tot el terme municipal per a  un usuari experimentat. Aquesta feina facilitarà l'accés per l'estudi i definició de necessitats constructives d'infraestructures i posteriors treballs de recuperació de l'hàbitat fluvial.

 

En aquest projecte hi intervenen:

 • Promotor: Ajuntament d'Olesa de Montserrat Gurb
 • Consultora: La Vola 1981 SA
 • Autoria: Equip de La Vola amb el suport tècnic de EMC Enginyeria SL
Llegir més

Reconstrucció de la passarel∙la sobre la resclosa Els Molins al riu Ter al seu pas per Les Masies de Roda.

Projecte executiu de reconstrucció de la passarel∙la sobre la resclosa Els Molins al riu Ter al seu pas per Les Masies de Roda.
Promotor: Ajuntament de Roda de Ter
 
Els darrers mesos EMC Enginyeria ha redactat per encàrrec de l'ajuntament de Roda de Ter el projecte executiu de reconstrucció de la passarel∙la sobre la resclosa Els Molins al riu Ter al seu pas per Les Masies de Roda, el projecte preveu la construcció d'una nova estructura metàl·lica, d'un total de 97 metres de llarg formada per 10 trams, que reprodueixi l'original dels anys 50. L'objectiu és connectar les dues riberes del Ter aprofitant el potencial turístic de l'entorn.

Roda -de -ter

Llegir més
There are 43 items on 5 pages.