Redacció de projectes executius, avantprojectes, estudis informatius, legalització d'activitats i estudis d'impacte ambiental, basant-nos en l'experiència adquirida en la direcció i execució d'obres.

Assumim la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució dels projectes.

EMC Enginyeria posa al servei dels seus clients la possibilitat de delegar-nos la gestió integral del projecte. Efectuem el control tècnic de tot el procés de la vida d'un projecte, des de la definició i planificació fins a la posada en servei, per tal de garantir la qualitat, el cost de l'obra i el termini establert