CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE: PANELL AÏLLANT TÈRMIC

EMC enginyeria col·labora  amb  l'Institut Català de la Fusta  en el desenvolupament d'un panell aïllant tèrmic. Es tracta d'un projecte d'innovació tecnològica enmarcat en l'àrea de Construcció Sostenible d'EMC enginyeria per l'empresa Manipulacions de la fusta SL i finançat per finançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

El projecte inclou l'assaig de panells estructurals CLT (Cross-Laminated Timber) construïts amb fusta de pi roig de procedència catalana.A continuació trobareu la notícia publicada per  l'Institut Català de la Fusta.

Ajuts per la rehabilitació energètica

Us recordem que al BOE de l'1 d'octubre va anunciar que l'IDAE ha tret una nova convocatòria d 'Ajuts per la rehabilitació energètica d'edificis i les instal·lacions de biomassa i geotèrmia.

 Per més informació podeu contactar amb nosaltres a: info@emcprojectes.cominfo@emcprojectes.com

 

NOTÍCIA

"L'Institut Català de la Fusta (INCAFUST), juntament amb EMC Enginyeria, ha col·laborat amb l'empresa de Prats de Lluçanès Manipulacions de Fusta SL, en el desenvolupament d'un  Panell aïllant tèrmic basat en derivats de la fusta per a la rehabilitació energètica dels edificis.El projecte inclou l'assaig de panells estructurals CLT (Cross-Laminated Timber) construïts amb fusta de pi roig de procedència catalana.

Es tracta d'un component industrialitzat sobre la base de derivats de fusta amb altes prestacions tèrmiques dirigit a la rehabilitació d'envoltants d'edificis amb pèrdues calorífiques. L'Incafust ha treballat sobretot en la fase d'investigació prèvia ien el disseny del prototip. Amb l'objectiu d'obtenir un panell industrial amb altes prestacions termo-acústiques, basat en materials ecològics i amb un disseny innovador de fàcil muntatge a les façanes d'edificis existents.

La millora de l'aïllament tèrmic d'un edifici pot suposar una reducció substancial del consum energètic, i per tant un estalvi econòmic significatiu; una millora del confort interior i la disminució d'emissions de CO2 (entorn al 40%) en el consum de calefacció i aire condicionat, per les menors pèrdues calorífiques. 

La rehabilitació tèrmica per l'exterior d'una façana ofereix l'oportunitat de renovar la "cara" de l'edifici, aplicant diversos acabats. D'altra banda, permet l'actualització de les normatives vigents, com el Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'eco-eficiència en els edificis;  el Codi Tècnic de l'Edificació; el nou RITE i la Certificació Energètica d'Edificis. La rehabilitació tèrmica és a més una aposta per estimular la reactivació del sector de la construcció, immers en un llarg període de crisi"

Els habitatges construïts en el període 1941-1980 representen el major nombre d'habitatges segons el Cens 2001, amb un 55% respecte del total construït fins a l'any 2001. La major part dels habitatges en edificis plurifamiliars a Espanya han estat construïts en el període comprès entre els anys 1941-1980 i la majoria d'aquestes construccions incorporen molt poc o cap nivell d'aïllament, resultant ineficients tèrmicament. Així mateix, les edificacions construïdes durant els 28 anys que van des de la implementació de l'extinta Norma bàsica de condicions tèrmiques als edificis (NBE CT-79) fins a l'entrada en vigor del Procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció, estan construïdes amb criteris d'eficiència energètica inferiors als utilitzats actualment, resultant "potencials" consumidors d'energia en les properes dècades. 

La necessitat de resoldre el problema de l'alt consum energètic que necessiten aquests edificis requereix millorar l'envoltant exterior i alhora que la solució tecnològica constructiva de l'actuació no suposi per a la seva producció, vida útil i reciclatge fortes despeses energètiques amb el consegüent alt impacte ambiental. En aquest sentit, l'experiència de l'empresa Manipulacions de Fusta S.L. en l'àmbit de la construcció amb criteris de sostenibilitat, implica abordar el desenvolupament d'una solució constructiva-tecnològica sobre la base de productes de baix impacte ambiental, que siguin viables econòmicament en relació als sistemes convencionals que existeixen en el mercat; i alhora aplicables i adaptables al sistema de treball del sector de la rehabilitació."

Font:  Article publicat per l'Institut català de la fusta