El passat 16 d'abril l'enginyer de camins, canals i ports Jordi Vilaró Tió, membre d'EMC Enginyeria, va ser guardonat amb el Premi de la Càtedra del Cercle d'Infraestructures de la UPC (COPISA, FCC, OHL, Construcciones Rubau) al millor treball final de carrera de l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, pel projecte "Estudi constructiu del Vial de Connexió de la BV-4316 (Sta. Eulàlia de Riuprimer) a la C-25 i la C-17 a través de la C-25D".

El Premi CERCLE té com a finalitat premiar aquells treballs, tesines o projectes finals de carrera, que desenvolupin una acció social permeten d'una manera directe millorar la qualitat de vida dels ciutadans a través de les infraestructures.

 

La Comissió de Seguiment de la Càtedra, fa una selecció prèvia dels treballs presentats. La posterior selecció i decisió final respecte als Premis la fa un jurat constituït a tal efecte i que gaudeix de la presència de representants de prestigi del món acadèmic i del sector professional.

 

En el projecte premiat s'estudia la necessitat i viabilitat de crear un vial d'enllaç entre la carretera BV-4316 (Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer) i la C-25D (antiga carretera de Prats), permetent connectar ràpidament amb la C-25 (Eix Transversal) i la C-17 (Barcelona-Ripoll). El projecte és a nivell constructiu: anàlisis d'alternatives, definició del traçat, estudi tècnic, mètode constructiu, pressupost i Plec de Condicions Tècniques.

 

La notícia ha estat publicada a la pàgina web de la Fundació Cercle d'Infraestructures i al diari El 9 Nou:

http://www.cercleinfraestructures.cat/premis-catedra-cercle/

http://www.el9nou.cat/noticia_o_-2/41666

 

Jordi En L 'entrega Del Premi