panel

There are 5 items on 1 pages.

Notícia publicada a Osona.com

OSONA.COM també es fa ressò de la notícia de la recuperació de la passarel·la sobre la resclosa dels Molins projectada per EMC Enginyeria.

Agraïm el servei de videogravació i fotografia aèria des del drone de rusticgestio.com

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/47576/es/recupera/passarella/resclosa/dels/molins/masies/roda

 

Llegir més

Notícia publicada a El 9 Nou

Aquest divendres 28 d'agost ha sortit publicat a El 9 Nou la notícia de la recuperació de la passarel·la sobre la resclosa dels Molins a Les Masies de Roda. Un projecte i direcció d'obra de EMC Enginyeria.

Noticia 9 Nou

Llegir més

Inici de l'obra de reconstrucció de la passarel·la dels Molins, en terme de les Masies de Roda (Osona)

Aquesta setmana s'ha iniciat l'obra de reconstrucció de la passarel·la dels Molins sobre el riu Ter, al terme de les Masies de Roda. Avui 19 d'agost s'ha col·locat el primer tram amb una grua mòbil de 100 tones. Tots els trams estan prefabricats i galvanitzats. La durada dels treballs serà funció de la meteorologia aigües amunt de la resclosa, que condiciona la instal·lació de la grua a la plataforma de treball.

 

Com ja es va explicar en publicacions anteriors, EMC Enginyeria va redactar el projecte executiu encarregat per l'ajuntament de Roda de Ter. L'obra consisteix en la construcció d'una nova estructura metàl·lica, d'un total de 97 metres de llarg formada per 10 trams, que reprodueix l'original dels anys 50. L'objectiu és connectar les dues riberes del Ter aprofitant el potencial turístic de l'entorn.

 

En aquesta obra hi intervenen:

  • Promotor: Ajuntament de Roda
  • Enginyeria, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut: EMC Enginyeria
  • Contractista: Muntatges 7 Cases

 

 

Llegir més

Actuacions de prevenció d’incendis a Osona

Aquest mes iniciem els treballs de millora en diferents forests inscrites al Catàleg d'Utilitat Pública (CUP) de la Generalitat de Catalunya. L'obra consisteix en la millora i arranjament de camins, estabilització de talussos, millora ramadera, i manteniment d'àrees de lleure per a la prevenció d'incendis forestals.

 

En aquesta obra hi intervenen:

  • Promotor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la generalitat de Catalunya
  • Contractista: EMC Enginyeria SL

 

 

Llegir més

Ordre d'ajuts per la redacció d'instruments d'ordenació forestal de finques privades

Avui 4 d'agost ha sortit publicat al DOGC la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2015, corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal. Aquests ajuts permeten de subvencionar la redacció dels plans de gestió fins un 40% de l'import. Les actuacions subvencionables són la redacció i revisió d'instruments d'ordenació forestal (IOF) següents:

  • Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).
  • Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF).
  • Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMFc).

 

Recordem que a EMC Enginyeria redactem aquests plans i tramitem la sol·licitud per a l'obtenció de la subvenció.

Llegir més
There are 5 items on 1 pages.