Aquest mes iniciem els treballs de millora en diferents forests inscrites al Catàleg d'Utilitat Pública (CUP) de la Generalitat de Catalunya. L'obra consisteix en la millora i arranjament de camins, estabilització de talussos, millora ramadera, i manteniment d'àrees de lleure per a la prevenció d'incendis forestals.

 

En aquesta obra hi intervenen:

  • Promotor: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la generalitat de Catalunya
  • Contractista: EMC Enginyeria SL