OSONA.COM també es fa ressò de la notícia de la recuperació de la passarel·la sobre la resclosa dels Molins projectada per EMC Enginyeria.

Agraïm el servei de videogravació i fotografia aèria des del drone de rusticgestio.com

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/47576/es/recupera/passarella/resclosa/dels/molins/masies/roda