panel

There are 1 items on 1 pages.

Projecte executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa al Centre Cívic del municipi del Figaró

EMC Enginyeria ha fet entrega del projecte executiu d'implementació d'una caldera de biomassa al centre cívic del Figaró amb l'objectiu de portar a terme les mesures necessàries per tal de reduir els costos energètics de l'equipament i a la vegada reduir les emissions de CO2.

 

Mitjançant un estudi dels consums actuals i els previstos es van analitzar i comparar diversos escenaris, tan des del punt de vista del dimensionament de la caldera com del tipus de combustible. També es va avaluar el cost d'instal·lació per a les opcions plantejades. Un cop escollida la opció tècnicament i econòmicament més avantatjosa, se'n va desenvolupar el projecte executiu.

 

En aquest projecte hi intervenen:

  • Promotor: Diputació de Barcelona
  • Enginyeria: EMC Enginyeria SL
Llegir més
There are 1 items on 1 pages.