EMC Enginyeria ha fet entrega del projecte executiu d'implementació d'una caldera de biomassa al centre cívic del Figaró amb l'objectiu de portar a terme les mesures necessàries per tal de reduir els costos energètics de l'equipament i a la vegada reduir les emissions de CO2.

 

Mitjançant un estudi dels consums actuals i els previstos es van analitzar i comparar diversos escenaris, tan des del punt de vista del dimensionament de la caldera com del tipus de combustible. També es va avaluar el cost d'instal·lació per a les opcions plantejades. Un cop escollida la opció tècnicament i econòmicament més avantatjosa, se'n va desenvolupar el projecte executiu.

 

En aquest projecte hi intervenen:

  • Promotor: Diputació de Barcelona
  • Enginyeria: EMC Enginyeria SL