panel

There are 1 items on 1 pages.

Estudi d’Identificació de Riscos Geològics al sector de “La Blava” a Roda de Ter

EMC Enginyeria ha fet entrega de l'Estudi d'Identificació de Riscos Geològics (EIRG) al sector de "La Blava", a Roda de Ter. L'objecte de l'estudi és d'identificar i caracteritzar els fenòmens geològics potencialment actius o no, i la determinació de la susceptibilitat en el marc del Pla de Millora Urbana del sector de "La Blava" al municipi de Roda de Ter, a la comarca d'Osona. Aquest estudi ha estat necessari per acomplir el que estableixen els articles 9 i 51 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, Text refós de la Llei d'Urbanisme i a els articles 5, 59, 69, 72, 84 i 86 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Llei d'Urbanisme, que indica que les figures de Planejament urbanístic han d'incloure informació referent als riscos geològics.

 

En aquest projecte hi intervenen:

  • Promotor: Ajuntament de Roda de Ter
  • Enginyeria: EMC Enginyeria SL

 

La Blava

Llegir més
There are 1 items on 1 pages.