L'empresa la Vola 1981 SA, amb el suport tècnic de EMC Enginyeria, ha fet entrega del projecte executiu de la fase I del camí fluvial del Llobregat a Olesa de Montserrat. Aquest projecte s'emmarca dins el PROJECTE BÀSIC DEL CAMÍ FLUVIAL DEL LLOBREGAT A OLESA DE MONTSERRATi pretén desenvolupar la seva Fase I. L'objectiu del projecte bàsic és l'obertura i consolidació del Camí fluvial del Llobregat al terme municipal d'Olesa de Montserrat per potenciar l'ús públic i el turisme sostenible en el territori, al mateix temps que es treballa per la restauració dels ecosistemes de ribera del riu per millorar la qualitat ambiental i donar compliment a la Directiva Marc de l'Aigua (DMA).

 

El projecte pretén unir els trams de camins existents amb l'obertura de nous trams de sender per tal de consolidar tota la traça en tot el terme municipal per a  un usuari experimentat. Aquesta feina facilitarà l'accés per l'estudi i definició de necessitats constructives d'infraestructures i posteriors treballs de recuperació de l'hàbitat fluvial.

 

En aquest projecte hi intervenen:

  • Promotor: Ajuntament d'Olesa de Montserrat Gurb
  • Consultora: La Vola 1981 SA
  • Autoria: Equip de La Vola amb el suport tècnic de EMC Enginyeria SL