Aquest mes de juliol han finalitzat les obres per a la construcció de la nova Plaça de l'Ajuntament de Sora (Osona) projectada per EMC Projectes en motiu de l'aplicació de la normativa d'accessibilitat per a l'accés a l'Ajuntament de persones amb mobilitat reduïda. L'estat previ de l'emplaçament consisteix en la presència d'un talús de fort pendent just davant l'accés principal del Consistori que continua fins al carrer situat a cota -4m.

 Estat previ Plaça Ajuntament de Sora

El desnivell a salvar és considerable i va en detriment de les dimensions que es vulguin donar a la nova plaça i a la presència d'un possible mur de contenció de terres davant del carrer que impactaria visualment sobre les vistes de la façana de l'Ajuntament. La solució executada ha estat la de crear dues plataformes d'anivellament; una d'elles es troba situada a cota de l'entrada de l'edifici de la qual s'hi accedeix mitjançant un joc de rampes, l'altra és la pròpia plaça, situada a un nivell inferior. Ambdues plataformes es troben unides mitjançant unes escales.

Secció Plaça Ajuntament de Sora

Es decideix diferenciar materialment les dues plataformes d'anivellament. La plaça en sí és de sauló i està delimitada per línies de formes orgàniques similars als murs de pedra de l'entorn.

Plataforma de sauló nova Plaça Ajuntament de Sora

En canvi, la plataforma més propera a l'edifici formada per les rampes i l'escala, segueix unes formes més racionals o rectilínies.

El material d'aquests accessos és de formigó de color similar a la pròpia façana, això fa que conceptualment els accessos formin una unitat amb el cos de l'edifici.

Rampes nova Plaça Ajuntament de Sora   

El mur de pedra que apareix té unes dimensions d'acord amb la resta de murs de l'entorn. La seva alçada no oculta les vistes de la façana des de la cota del carrer.

Estat final Plaça Ajuntament de Sora