panel

///Cèdules d'habitabilitat


Per a què serveix una cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d'habitabilitat és un certificat firmat per un tècnic competent (arquitecte) conforme un habitatge compleix amb les condicions mínimes d'habitabilitat exigides pel Decret 141/2012. Tant de nova construcció com preexistents aquest document és obligatori per a tots els habitatges.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per la venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors. També per a l'alta de l'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions...

Els treballs necessaris per al procediment realització de la cèdula d'habitabilitat són:

- Visita d'un arquitecte a l'habitatge

- Visat

- Gestió dels tràmits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

- Entrega de la cèdula

< Tornar

/// Informació de Contacte

Pàgina web: emcprojectes.com
E-mail: info@emcprojectes.com

Adreça: Passeig de la generalitat, 50 Baixos B
Ciutat: Vic
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 813 46 95

Adreça: Rambla del Carme, 37
Ciutat: Vic (Osona) , Barcelona, Spain
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 883 36 96