panel

EMC ENGINYERIA

El món ha canviat, els avanços tecnològics, la globalització de l'economia, les noves tecnologies... un món global amb problemes globals.

Conscients d'aquests canvis pensem que per desenvolupar projectes cal una molt alta tecnificació, un alt grau d'especialització i una elevada eficiència en coordinació dels diferents agents que intervenen en un projecte.

Per garantir la màxima eficiència, qualitat i competitivitat dels nostres serveis, estem convençuts que el millor sistema és el treball en grup estructurat en forma de xarxa. Posem a disposició de cada projecte els millors professionals del nostre equip i d'una àmplia xarxa de professionals, proveïdors i empreses col·laboradores.

Aquest sistema garanteix la màxima especialització al mínim cost pels nostres clients. Al mateix temps ens permet disposar en tot moment dels millors equips amb una evolució constant per adaptar-nos a les noves necessitats aparegudes en cada projecte.

  • EMC_eng_passarella_molins_roda.jpg
  • EMC_eng_passarella_molins2_roda.jpg
  • EMC_eng_ptgf_susqueda.jpg
  • EMC_eng_restauracio_abocador.jpg
  • EMC_eng_calculestructura_habvic.jpg
  • EMC_eng_xarxa_calor_santfruitos.jpg
  • EMC_eng_xarxa_calor_figaro.jpg
  • EMC_eng_riscos_geologics_lablava.jpg