panel

///Rehabilitació i patologies estructurals


L'envelliment dels edificis, acabament de la seva vida útil, els canvis d'usos, l'ampliació annexa d'edificis... són reptes per a la disciplina de la rehabilitació d'estructures. El primer pas a seguir quan apareix un projecte d'aquest tipus és el de la planificació.

- Càlcul de sostres de formigó armat, fusta i metàl·lics. Substitució funcional, substitució completa, reforços...

- Càlcul de fonamentacions. Recalçats, micropilotatges...

- Càlcul d'estructura portant. Empresillats, obertures a murs...

< Tornar

Visit link
Rehabiiltació de masia a Calldetenes

Rehabiiltació de masia a Calldetenes

Visit link
Rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres Vic

Rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres Vic

Visit link
Ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a Les Masies de Voltregà

Ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a Les Masies de Voltregà