panel

///Eficiència energètica. Càlcul Líder-Calener (HULC)


Segons l'ICAEN informava el dia 14 de gener de 2016 es produeix un canvi en les eines de certificació energètica dels edificis, segons la nota informativa de 14 de desembre de 2015 feta pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri de Foment. El procediment a seguir per a la certificació és la següent:

- El propietari contracta el tècnic certificador

- El tècnic certificador elabora la qualificació energètica amb les eines reconegudes pel ministeri

- S'obté l'informe de qualificació energètica. S'envia a l'ICAEN (Institut Català de l'Energia)

- L'ICAEN realitza la validació de l'informe de qualificació i indica les errors a subsanar

- Un cop subsanades les esmenes s'expedeix l'etiqueta energètica al tècnic certificador i al propietari

Segons si es tracta d'un edifici de nova construcció o d'un edifici existent, així com també depenent de la tipologia d'edifici, és obligatòria la certificació i cal utilitzar els següents mètodes. Bàsicament s'utilitza l'eina unificada Lider-Calener (HULC) amb VYP o GT, el CERMA O el CE3X.

Finalment, s'obté la qualificació energètica

/// Informació de Contacte

Pàgina web: emcprojectes.com
E-mail: info@emcprojectes.com

Adreça: Passeig de la generalitat, 50 Baixos B
Ciutat: Vic
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 813 46 95

Adreça: Rambla del Carme, 37
Ciutat: Vic (Osona) , Barcelona, Spain
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 883 36 96