panel

///Gestió forestal i del medi natural


enginyeria-img2.jpg

/// Projectes d'Ordenació forestal (PSGF, PTGMF, PTGMFc, POF)

Projectes d'enginyeria forestal. Dasometria. Silvicultura. Pistes forestals. Prevenció d'incendis forestals. Correccions hidrologic forestals. Restauració d'hàbitats degradats. Millora i recuperació de pastures. Plantacions de tòfones. Repoblacions forestals.

Llegir més


copia_de_slide_4.jpg

/// Incendis forestals

Treballs silvícoles de prevenció d'incendis. Restauració de zones cremades. Valoracions de danys d'incendis. Peritatges. Infraestructures de prevenció i extinció d'incendis: punts d'aigua, hidrants, millora de la xarxa viària, àrees de baixa combustibilitat, punts d'actuació prioritària.

Llegir més


/// Aprofitaments forestals