panel

///Incendis forestals


Prevenció d'incendis forestals

Treballs de millora forestal per la prevenció d'incendis forestals.
Aclarides i podes de l'estrat arbori. Estassades i eliminació de restes vegetals. Tractaments de regeneració.

Restauració de forests afectades per incendis

Estudis d'afectació dels incendis forestals. Peritatges i valoració de danys. Anàlisi de la regeneració natural. Execució de treballs de restauració de zones cremades mitjançant la retirada de la vegetació cremada, processat de restes vegetals, treballs silvícoles d'ajudes a la regeneració natural, repoblacions mitjançant plantació i sembres. Obres de control de l'erosió per minimitzar els efectes dels incendis forestals.

Plans de prevenció d'incendis

Projectes de prevenció d'incendis forestals. Execució de treballs silvícoles de prevenció d'incendis forestals. Àrees tallafoc, franges de prevenció d'incendis, àrees de baixa combustibilitat, perímetres d'actuació prioritària, punts d'actuació prioritària. Punts d'aigua. Hidrants. Millora de la xarxa viària per l'extinció d'incèndis forestals.

Aprofitaments de biomassa

Execució de treballs silvícoles de prevenció d'incendis. Valorització d'aclarides per aprofitaments de biomassa forestal primària. Estudis de viabilitat d'aprofitaments de biomassa en finques forestals. Estudis d'autoconsum d'estella forestal per instal·lacions de biomassa. 

Dasometria i topografia

Dendrometria i dasometria de boscos, aixecaments topogràfics de finques rústiques, partionaments, afitaments, cubicacions, replantejaments d'obres i traçats de pistes forestals, mesurament de finques, estudis i actualitzacions del cadastre. Projectes i anàlisis SIG.

 

/// Informació de Contacte

Pàgina web: emcprojectes.com
E-mail: info@emcprojectes.com

Adreça: Passeig de la generalitat, 50 Baixos B
Ciutat: Vic
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 813 46 95

Adreça: Rambla del Carme, 37
Ciutat: Vic (Osona) , Barcelona, Spain
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 883 36 96