panel

///Enginyeria forestal


Gestió integral de finques rústiques

Gestió integral de finques forestals. Projectes de gestió forestal. Execució d'aprofitaments forestals i treballs de millora silvícola. Plantacions. Projectes i obres de restauració del patrimoni rural (masies, coberts, granges, basses, camins, pous, pastures, etc). 

Ordenació de forests

La planificació és clau per la gestió forestal sostenible.
Inventaris forestals i estudis dasometrics.
Redacció de projectes d'ordenació de forests i de pastures forestals.

Silvicultura

Tractaments silvícoles de millora. Tallades de regeneració. Plantacions. Sembres. Recuperació de pastures. Podes. Tractaments fitosanitaris. Assessorament en gestió forestal sostenible.

Enginyeria hidrològica

Projectes i estudis d'hidràulica torrencial pel control de l'erosió i prevenció de riscos geològics. Projectes de restauració hidrològic-forestal.

Restauració de rius i riberes segons Directiva europea marc de l'Aigua 

Actualment treballem en diversos projectes de restauració de riberes per la recuperació de l'espai fluvial a la situació original abans que l'activitat industrial i urbana degradés l'ecosistema. Actuacions de recollida d'abocaments de runes i deixalles, eliminació d'espècies al·lòctones invasores, tractaments silvícoles de millora, plantacions d'espècies autòctones, enderroc i desmantellament d'infraestructures industrials obsoletes.

Hidrologia de la neu

Projectes i estudis relacionats amb la hidrologia de la neu:
Planificació i projectes executius de sistemes de prevenció d'allaus per la protecció d'infraestructures a l'alta muntanya. Instal·lacions pel desencadenament controlat d'allaus per garantir la seguretat en estacions d'esquí, carreteres i nuclis urbans d'alta muntanya. Paravents.

Dasometria i topografia

Dendrometria i dasometria de boscos, aixecaments topogràfics de finques rústiques, partionaments, afitaments, cubicacions, replantejaments d'obres i traçats de pistes forestals, mesurament de finques, estudis i actualitzacions del cadastre. Projectes i anàlisis SIG.

 

/// Informació de Contacte

Pàgina web: emcprojectes.com
E-mail: info@emcprojectes.com

Adreça: Passeig de la generalitat, 50 Baixos B
Ciutat: Vic
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 813 46 95

Adreça: Rambla del Carme, 37
Ciutat: Vic (Osona) , Barcelona, Spain
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 883 36 96

Visit link
Ordenació forest Monars

Ordenació de la forest Monars de 718,80 ha, inclosa a l'EIN de l'Alta Garrotxa i espai Xarxa Natura 2000 de l'Alta Garrotxa - Massís de les Salines.

Visit link
Ordenació forest Can França

Ordenació de la forest patrimonial coneguda amb el nom de Can França, elenc número 1010, declarada de Utilitat Pública el 21 d’abril de 1969 amb el número 76 del Catàleg de Forests de Utilitat Pública de la província de Girona.

Visit link
Redacció de PTGMF

Un projecte d'ordenació forestal que té l'objectiu de facilitar i millorar la gestió de les finques rústiques.