panel

///Vies verdes, vies blaves i camins rurals


/// Pistes forestals i camins ruralsslide_4b.jpg

/// Contenció de talussos i vessants

Construcció, manteniment i millora de pistes forestals. Obres de contenció i estabilització de talussos i vessants. Restauració de masies, coberts, granges i basses. Obres de correcció hidrològic-forestal i de defensa contra allaus.

Llegir més