panel

///Qui som


///El nostre equip

 

L'empresa compta amb l'experiència professional de més de 15 anys dels seus socis fundadors així com la formació dels nous membres. Som competents en diversos camps de l'enginyeria i l'arquitectura: enginyeria de forests, enginyeria civil, enginyeria industrial, arquitectura, urbanisme, i enginyeria en indústries agràries i alimentàries.

Organitzats per àrees i format per:

ADMINISTRACIÓ, GERÈNCIA I DIRECCIÓ TÈCNICA

     Albert Castells Vilalta (Col·legiat 2.760)

          Enginyer de monts per la UdL i Enginyer tècnic en indústries forestals per la UdL.

ÀREA D'ENGINYERIA INDUSTRIAL, ARQUITECTURA I CÀLCUL D'ESTRUCTURES

     Joan Vilalta Rifà (Col·legiat 67.844-9)

          Arquitecte per la UPC

          Enginyer industrial per la UPC

ÀREA D'ENGINYERIA FORESTAL I MEDI NATURAL

     Albert Castells Vilalta (Col·legiat 2.760)

          Enginyer de monts per la UdL i Enginyer tècnic en indústries forestals per la UdL.

     Boris Lapuerta Coll

          Tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics per EFA Quintanes

          Tècnic Superior en Educació i Control Ambiental per l'Escola del Treball de Lleida.

     Marc Casanova Solà

          Enginyer tècnic forestal per la UdL

          Tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics per EFA Quintanes          

RECURSOS HUMANS, QUALITAT, PREVENCIÓ I MEDI AMBIENT

     Lourdes Cortinas Solanas (col·legiada 4363)

          Enginyera tècnica agrícola per la UVIC i Diplomada en Relacions laborals per la UdL.

          Màster en prevenció de riscos laborals en totes les especialitats: Seguretat en el treball, Higiene industrial, Ergonomia i Psicosociologia.

          Postgrau en Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat per la UPC.

 

A més, en funció de les necessitats de cada projecte, comptem amb la col·laboració d'altres enginyers i tècnics especialitzats: enginyers de l'edificació, enginyers tècnics en topografia, tècnics ambientals, etc.

/// Informació de Contacte

Pàgina web: emcprojectes.com
E-mail: info@emcprojectes.com

Adreça: Passeig de la generalitat, 50 Baixos B
Ciutat: Vic
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 813 46 95

Adreça: Rambla del Carme, 37
Ciutat: Vic (Osona) , Barcelona, Spain
Codi Postal: 08500
Telèfon: 93 883 36 96