• Vic
 • Dill - Div 9.00 a 18.00h
 • +34 93 813 46 95
 • acastells@emcprojectes.com

PROJECTES I ESTUDIS

Redacció de projecte i estudis, basant-nos en els coneixements del nostre equip tècnic i l’experiència adquirida en l’execució de projectes d’enginyeria, arquitectura, projectes d’ordenació i plans de gestió.

EXECUCIÓ D'OBRES

L’empresa compta amb mitjans propis per l’execució d’obres i serveis forestals i paisatgisme. Disposem de mitjans humans i materials per la realització de tot tipus de treballs de gestió del medi natural.

DIRECCIÓ D'OBRA

EMC ofereix l’experiència dels seus enginyers col·legiats pels serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució de projectes d’enginyeria i arquitectura.

LA NOSTRA FILOSOFIA

Donar el millor servei al mínim cost pel client. El món ha canviat, els avanços tecnològics, la globalització de l’economia, les noves tecnologies… un món global amb problemes globals.

PROJECT MANAGEMENT

EMC posa al servei dels seus clients la possibilitat de delegar-nos la gestió integral del projecte. EMC efectua el control tècnic de tot el procés de la vida del projecte, des de la definició i planificació fins a la posada en servei, per tal de garantir la qualitat, el respecte al pressupost i el termini establert.

EQUIP TÈCNIC

L’empresa compta amb l’experiència professional de més de 15 anys dels seus socis fundadors així com la formació dels nous membres. Som competents en diversos camps de l’enginyeria i l’arquitectura.

Enginyeria forestal i del medi rural
 • Ordenació forestal
 • Pistes forestals i camins rurals
 • Restauració i recuperació d’espais naturals
 • Projectes i estudis
LLEGEIX MÉS
Enginyeria del paisatge i jardineria
 • Planejament
 • Restauració del paisatge
 • Parcs i jardins
 • Projectes i estudis
LLEGEIX MÉS
Urbanisme i territori
 • Informes ambientals de plans i programes
 • Direcció ambiental d’obra
 • Valoracions i peritatges
 • Projectes i estudis
LLEGEIX MÉS

Últimes notícies

Projectes

Col·laboradors

AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM