El dia 11 d’abril s’han publicat tres convocatòries d’ajuts per les finques de propietat privada. En concret són:

a) Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR)

b) Convocatòria dels ajuts de mínims per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona (ref. BDNS 447114).

c) Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 447113).

El termini de presentació d’ajuts és el 13 de maig de 2019.

Per conèixer els criteris tècnics i econòmics per a les subvencions contacteu amb nosaltres.