• Vic
 • Dill - Div 9.00 a 18.00h
 • +34 93 813 46 95
 • acastells@emcprojectes.com

FILOSOFIA D'EMPRESA

Donar el millor servei al mínim cost pel client. El món ha canviat, els avanços tecnològics, la globalització de l’economia, les noves tecnologies… un món global amb problemes globals.

Conscients d’aquests canvis pensem que per desenvolupar projectes cal una molt alta tecnificació, un alt grau d’especialització i una elevada eficiència en coordinació dels diferents agents que intervenen en un projecte.

Per garantir la màxima eficiència, qualitat i competitivitat dels nostres serveis, estem convençuts que el millor sistema és el treball en grup estructurat en forma de xarxa. Posem a disposició de cada projecte els millors professionals del nostre equip i d’una àmplia xarxa de professionals, proveïdors i empreses col·laboradores.

Aquest sistema garanteix la màxima especialització al mínim cost pels nostres clients. Al mateix temps ens permet disposar en tot moment dels millors equips amb una evolució constant per adaptar-nos a les noves necessitats aparegudes en cada projecte.

ELS NOSTRES SERVEIS

Redacció de projecte i estudis, basant-nos en els coneixements del nostre equip tècnic i l’experiència adquirida en l’execució de projectes d’enginyeria, arquitectura, projectes d’ordenació i plans de gestió:

 • Estudis previs
 • Estudis informatius
 • Estudis d’impacte ambiental
 • Avantprojectes
 • Projectes bàsics
 • Projectes executius

EMC ofereix l’experiència dels seus enginyers col·legiats pels serveis de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució de projectes d’enginyeria i arquitectura.

 • Direcció d’obra
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Control d’obra i direcció d’execució
 • Control de qualitat
 • Direcció ambiental d’obra

EMC posa al servei dels seus clients la possibilitat de delegar-nos la gestió integral del projecte. EMC efectua el control tècnic de tot el procés de la vida del projecte, des de la definició i planificació fins a la posada en servei, per tal de garantir la qualitat, el respecte al pressupost i el termini establert.

 • Planificació estratègica
 • Assessorament
 • Gestió d’obres

L’empresa compta amb mitjans propis per l’execució d’obres i serveis forestals i paisatgisme. Disposem de mitjans humans i materials per la realització de tot tipus de treballs de gestió del medi natural.

 • Treballs silvícoles
 • Repoblacions
 • Paisatgisme
 • Restauració d’hàbitats i espais degradats

Donar el millor servei al mínim cost pel client. El món ha canviat, els avanços tecnològics, la globalització de l’economia, les noves tecnologies… un món global amb problemes globals.

Conscients d’aquests canvis pensem que per desenvolupar projectes cal una molt alta tecnificació, un alt grau d’especialització i una elevada eficiència en coordinació dels diferents agents que intervenen en un projecte.

Per garantir la màxima eficiència, qualitat i competitivitat dels nostres serveis, estem convençuts que el millor sistema és el treball en grup estructurat en forma de xarxa. Posem a disposició de cada projecte els millors professionals del nostre equip i d’una àmplia xarxa de professionals, proveïdors i empreses col·laboradores.

Aquest sistema garanteix la màxima especialització al mínim cost pels nostres clients. Al mateix temps ens permet disposar en tot moment dels millors equips amb una evolució constant per adaptar-nos a les noves necessitats aparegudes en cada projecte.

EL NOSTRE EQUIP

L’empresa compta amb l’experiència professional de més de 15 anys dels seus socis fundadors així com la formació dels nous membres. Som competents en diversos camps de l’enginyeria i l’arquitectura: enginyeria de forests, enginyeria civil, enginyeria industrial, arquitectura, urbanisme, i enginyeria en indústries agràries i alimentàries.

A més, en funció de les necessitats de cada projecte, comptem amb la col·laboració d’altres enginyers i tècnics especialitzats: enginyers de l’edificació, enginyers tècnics en topografia, tècnics ambientals, etc.

El organitzat per àrees i format per:

RECURSOS HUMANS, QUALITAT, PREVENCIÓ I MEDI AMBIENT

Enginyera tècnica agrícola, Màster en prevenció de riscos laborals en totes les especialitats i Postgrau en Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat

ÀREA D’ENGINYERIA FORESTAL I MEDI NATURAL

Enginyer de monts, Tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals, Tècnic Superior en Educació i Control Ambiental, Enginyer tècnic forestal i Tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics

ÀREA D’ENGINYERIA INDUSTRIAL, ARQUITECTURA I CÀLCUL D’ESTRUCTURES

Arquitecte per la UPC i Enginyer industrial per la UPC

ADMINISTRACIÓ, GERÈNCIA I DIRECCIÓ TÈCNICA

Enginyer de monts per la UdL i Enginyer tècnic en indústries forestals

SI TENS QUALSEVOL DUBTE, CONTACTA’NS
CONTACTAR
AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM