• Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • +34 93 813 46 95
  • acastells@emcprojectes.com

Enginyeria forestal i del medi rural

Projectes d’enginyeria forestal. Dasometria. Silvicultura. Prevenció d’incendis forestals. Correccions hidrològic forestals. Restauració d’hàbitats degradats. Millora i recuperació de pastures. Plantacions de tòfones. Repoblacions forestals. Gestió integral de finques rústiques. Enginyeria hidrològica.

Projectes executius de pistes forestals i camins rurals. Aixecaments topogràfics i replanteigs. Estudis d’impacte ambiental i projectes de restauració de talussos.

Restauració i recuperació d’espais naturals

Projectes i estudis

PROJECTES

Ordenació forest Can França

Read more

Ordenació forest Monars

Read more

Passarel·la riu Gurri a Vic

Read more

Pista forestal del Regàs

Read more

Redacció del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) d’una finca a La Selva

Read more

Redacció del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) d’una finca al Bages

Read more

Redacció del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de finques d’Osona i Barcelonès

Read more

La Font Xica

Read more
AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM