• Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • +34 93 813 46 95
  • info@emcprojectes.com

Enginyeria del paisatge i jardineria

Propostes d’ordenació general. Plans Director de Verd Urbà.

Restauració del paisatge. Restauració d’espais fluvials.

Projectes de parcs i espais periurbans. Espais públics. Jardins privats.

Documents tècnics. Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística.

PROJECTES

Projecte de millora de l’anella verda en el recorregut del riu Mèder a la zona urbana

Read more

Suport en el projecte del Parc de les Olors de Taradell

Read more

Pla Director de Verd Urbà del Masnou

Read more

Projecte de condicionament i millora del camí de ronda de Vilanova i la Geltrú a Sitges

Read more

Pla Director de Verd Urbà de Castellbisbal

Read more

Plaça de l’Ajuntament de Sora

Read more
AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM