• Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • +34 93 813 46 95
  • acastells@emcprojectes.com

Publicació de la convocatòria d’ajuts en finques privades de l’any 2019.

El dia 11 d’abril s’han publicat tres convocatòries d’ajuts per les finques de propietat privada. En concret són:

a) Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR)

b) Convocatòria dels ajuts de mínims per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona (ref. BDNS 447114).

c) Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2019 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 447113).

El termini de presentació d’ajuts és el 13 de maig de 2019.

Per conèixer els criteris tècnics i econòmics per a les subvencions contacteu amb nosaltres.

Read More

Subvencions de redacció i revisió de plans tècnics forestals 2016

El dia 4 d’agost de 2016 s’ha publicat l’ordre d’ajuts per subvenció de redacció i revisió de plans tècnics forestals.

El termini de presentació d’ajuts és el 30 de setembre de 2016.

Les dotacions màximes són les següents:

– Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i dels plans simples de gestió forestal (PSGF): 213.157,89€

– Redacció dels plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc): 50.000,00€

Per conèixer els criteris tècnics i econòmics per a la subvenció entrar a l’enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7177/1524248.pdf

Read More
AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM