• Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • +34 93 813 46 95
  • acastells@emcprojectes.com

EIIP per la construcció d’un cobert agrícola a Osona

Redacció d’un EIIP (Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística) per la construcció d’un cobert agrícola a les Masies de Voltregà. La finalitat dels EIIP és diagnosticar l’impacte potencial de certes actuacions, projectes d’obres o activitats, i exposar les mesures d’integració previstes en els corresponents projectes.

Promotor: Particular.

Any: 2019

 

AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM