• Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • +34 93 813 46 95
  • acastells@emcprojectes.com

Estudi d’identificació de riscos reològics al sector de “La Blava” a Roda de Ter

Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) al sector de “La Blava”, a Roda de Ter. L’objecte de l’estudi és identificar i caracteritzar els fenomens geològics potencialment actius o no, i la determinació de la susceptibilitat en el marc del Pla de Millora Urbana del sector de “La Blava” al municipi de Roda de Ter, a la comarca d’Osona. Aquest estudi ha estat necessari per acomplir el que estableixen els articles 9 i 51 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de la Llei d’Urbanisme i a els articles 5, 59, 69, 72, 84 i 86 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Llei d’Urbanisme, que indica que les figures de Planejament urbanístic han d’incloure informació referent als riscos geològics.

Promotor del projecte: Ajuntament de Roda de Ter

Any: 2015

 

AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM