• Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • +34 93 813 46 95
  • acastells@emcprojectes.com

Pla Director de Verd Urbà de Castellbisbal

Redacció del Pla Director de Verd Urbà (PDVU) de Castellbisbal. Els PDVU són una eina de planificació i gestió del verd urbà. Primer es realitza una diagnosi completa de l’estat actual incloent-hi un inventari (georeferenciat) detallat dels elements del verd i de l’organització del servei, i segon, a partir dels resultats de la diagnosi, es fan propostes de millora.

Promotor: Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona. Ajuntament de Castellbisbal.

Any: 2018

 

AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM