• Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • +34 93 813 46 95
  • acastells@emcprojectes.com

Redacció de Plecs de prescripcions tècniques del verd urbà de Vila-rodona

Redacció dels PPT (Plecs de Prescripcions Tècniques) del servei de manteniment, millora i neteja del verd urbà de Vila-rodona.

Promotor: Ajuntament de Vila-rodona.

Any: 2019

 

AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM