• Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • +34 93 813 46 95
  • acastells@emcprojectes.com

Projecte de millora de l’anella verda en el recorregut del riu Mèder a la zona urbana

Redacció del projecte del camí del Mèder dins la zona urbana de Vic. El projecte inclou la recuperació del bosc de ribera, eliminació d’espècies invasores, consolidació del camí de l’anella verda i millores d’estructures del riu.

Promotor: Ajuntament de Vic.

Any: 2018

 

AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM