• Vic
  • Dill - Div 9.00 a 18.00h
  • +34 93 813 46 95
  • acastells@emcprojectes.com

Enginyer de monts, Tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals, Tècnic Superior en Educació i Control Ambiental, Enginyer tècnic forestal i Tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics

ÀREA D'ENGINYERIA FORESTAL I MEDI NATURAL

Albert Castells Vilalta (Col·legiat 2.760)

  • Enginyer de monts per la UdL i Enginyer tècnic en indústries forestals per la UdL.

Marc Casanova Solà

  • Enginyer tècnic forestal a la UdL
  • Tècnic Superior en Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístics per EFA Quintanes

Carla Rafart Franch

  • Enginyera tècnic agrícola a la UPC (ESAB)
  • Màster en Paisatgisme a la UPC (ETSAB)
AIzaSyCpru-b7Yq7ZtmSLhBDTfNRO4PhaJ2IjqM